Kopiranje

KOPIRANjE I ŠTAMPA  crno-belo

Broj kopija

Jednostrano

Obostrano po strani (list)

1 – 20

7,00

6,00 (12,00)

21 – 50

6,00

 5,00 (10,00)

51 – 300

5,00

4,00   (8,00)

301 – 600

4,00

3,00   (6,00)

601 – 1000

3,50

2,50   (5,00)

1001 – 3000

3,00

2,00   (4,00)

 3001 - 5000

2,50

1,75   (3,50)

*U cenu štampe crno-belo uračunat je 80gr.papir i preko 5000 kopija cena po dogovoru

Napomena: Cena A3 je duplo A4 i važi za štampu u crno-belo i u boji

 KOPIRANJE I ŠTAMPA U BOJI

Br. kopija

 

LASER jednostr.

LASER obostr.

1 – 5

 

50,00

100,00

6 – 10

 

45,00

90,00

11 – 50

 

40,00

80,00

51 - 150

 

35,00

70,00

151 - 400

 

30,00

60,00

401 - 800

 

25,00

50,00

Preko 801

 

20,00

40,00

 

*Doplata za spec. papir: 100gr.+3,00  ; 160gr. +6,00;  200gr +8,00 ; 250gr.+10,00 nalepnica +20,00 ; papir u boji   +3,00;

ŠTAMPA

*Štampamo sa svih medija: USB-a, CD-a, DVD-a, memorijske kartice

*Štampamo iz: Word-a, Power Point-a, Excel-a, PDF-a i dr.

*VAŽNO: Svi dokumenti moraju biti pripremljeni za štampu

*Cena štampe je iz cenovnika i NE naplaćuje se otvaranje medija

*Svaka proba, priprema i prepravka (ukoliko je moguća) se naplaćuje po cenovniku